Linkedin Facebook Youtube Google+

Inicio   Política de privacidade   Política de cookies   Aviso legal  

Aviso Legal
             
 

De conformidade coa Lei 15/1999 de 13 de decembro sobre a protección de datos persoais (LOPD) a Confederación de Empresarios de La Coruña informa aos usuarios que os datos persoais recollidos son procesados automaticamente e incorporados os ficheiros correspondentes, debidamente rexistrados na AEPD. O usuario pode en calquera momento exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario mediante comunicación escrita ao seguinte enderezo:

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA
CIF / NIF: G15029960
Praza Luis Seoane, Torre 1, entrepranta
15008 A Coruña
lopd@cec.es.
Tamén poden exercer estes dereitos nos términos ca normativa aplicable establece e que pode consultar en www.agpd.es

 
             

© 2016 Confederación de Empresarios de La Coruña

Praza Luis Seoane Torre 1 Entrepranta - 15008 A Coruña | prevencion@cec.es | 981 55 84 56